เมย์

พฤศจิกายน 21, 2020

เมย์

พฤศจิกายน 20, 2020

นิทรรศการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่

Young Smart Farmer จาก 20 จังหวัด ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในพื้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

Admin

มกราคม 24, 2020

Admin

กันยายน 13, 2019

Admin

กันยายน 9, 2019

Admin

สิงหาคม 16, 2019

Admin

สิงหาคม 11, 2019
1 2 3
Message us