About Us

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2548 จากภารกิจเพียงเล็กน้อยแต่มีความมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ภายใต้คอนเซ็ปต์การทำงาน “สื่อสารความหลากหลาย ในสไตล์คุณ” จนถึงปัจจุบัน ดีไซน์งาม ครีเอชั่น ได้สั่งสมประสบการณ์จากการทำงาน จนเกิดความเชี่ยวชาญทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ อาทิ งานส่งเสริมการขาย งานภาพลักษณ์ขององค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย

รู้จักเรา

ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด (Marketing)

พัลลภ องคนานนท์ (บาส)

วราพงษ์ เกียรติวีรวัฒนา (ป้อม)

ศิริชัย เกียรติวีรวัฒนา (ชัย)

เปมิกา โคธิเสน (เมย์)

ฝ่ายผลิตและติดตั้ง (Production)

ปฏิภาณ พงศ์ชยะนันต์ (อนันต์)

พุทธินันท์ น้อยมณี (แคร์)

คมสันต์ แสงจันทร์ (เอก)

ชรินทร์ สันติเมทนีดล (ชรินทร์)

รัตนตรัย แสนพิสมัย (เต๋า)

สอยดาว สินโพธิ์ (สอย)

ต้นธการ วงษ์สมศรี (ต้น)

เรืองชัย ด่านขุนทด (หนุ่ม)

เกรียงไกร ด่านขุนทด (อาร์ต)

พีระพงษ์ อุปฮาต (อ้อป)

อภิสิทธิ์ หนันติ (วิว)

อภิชาติ สงรัตน์ (อู๋)

ฝ่ายออกแบบ (Graphic Design Department)

ศิริลักษณ์ โชคพิริยะกุล (เจน)

ชวิศา หมื่นภักดี (ปาย)

ฝ่ายบัญชี (Accounting Department)

รสริน พงศ์ชยะนันต์ (รส)

ฝ่าย Store Management

วรรณวิไล ใสดี (เจี๊ยบ)

นักศึกษาฝึกงาน (Student Intern)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น ปี 2563

Message us