วันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 Energy and Environment MD KKU 2023 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางให้เราได้บริการท่านในงาน วันอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 Energy and Environment MD KKU 2023 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้เราได้บริการในส่วนของ การจัดทำซุ้มประตู, Photo backdrop, Backdrop ฉากเวที, Gimmick พิธีเปิด, ระบบ OB ถ่ายทอด, รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และอื่นๆ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้บริการท่านในการจัดงานครั้งนี้ บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us