พิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้เราได้จัดงาน พิธีเปิดอาคารพิพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บริการงานส่วนต่างๆ ให้กับหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบสื่อภายในงาน เครื่องเสียง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ออกแบบและจัดทำกริมมิกพิธีเปิด และอื่นๆ บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการท่านอีกในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us