การแข่งขัน U2T และลงนาม MOU มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 23-24 กันยายน 2565

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้เราได้จัดงานการแข่งขัน U2T และลงนาม MOU ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 23-24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไว้วางใจให้เราได้จัดงานที่มีคุณค่านี้ให้กับท่าน โดยบริการในส่วนของบูธ การตกแต่งเวที ทีมงานรันคิว และทีมงานอำนวยความสะดวกต่างๆ บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น ขอขอบพระคุณลูกค้าที่นึกถึงและไว้ใจให้เราได้ดำเนินงานให้กับท่านในครั้งนี้ และหวังว่าจะมีโอกาสบริการท่านอีกในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us