พิธีเปิดงาน KKBS Success Celebrations on the Journey of Performance Excellence ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจทางเราให้เป็นผู้จัดงาน พิธีเปิดงาน KKBS Success Celebrations on the Journey of Performance Excellence ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการบริการ กริมมิคพิธีเปิด กล่องปักป้าย สโม้ค เปเปอร์ชู้ทเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้บริการท่านหวังว่าทางเราจะได้ร่วมงานกันอีกในครั้งต่อๆไป ขอบคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us