งานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share & Learn 2022 “KM & R2R for Innovation” วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางให้เราได้จัดงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share & Learn 2022 “KM & R2R for Innovation” วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้เราได้บริการในส่วนของการตกแต่งสถานที่ กริมมิคพิธีเปิด (ไอบอล) เครื่องเสียง ระบบไฟแสงสี ระบบถ่ายทอดสด (OB) แท่นข้อมูล และทีมงานรันคิว เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บริการท่านในครั้งนี้และหวังว่าจะบริการท่านอีกในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us