“OHO! OTOP MAHASARAKHAM” โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KBO) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 วันที่ 9-10 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “OHO! OTOP MAHASARAKHAM” โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KBO) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 วันที่ 9-10 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ โดยบริการในส่วนของ การติดตั้งเวที จุดดิสเพลย์ บูธเหล็ก โต๊ะเก้าอี้ในบูธ โซฟาVIP โพเดียม เครื่องเสียง ระบบไฟแสงสี ไปจนถึงพิธีกร และทีมงานรันคิว เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บริการท่านในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสบริการท่านอีกในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us