พิธีเปิดงาน “แก่น Land แคน” โครงการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมนานาชาติและแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ปี2565 ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น

ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่วางใจให้ดีซน์งามได้มีส่วนในการบริการท่านในพิธีเปิดงาน “แก่น Land แคน” ภายใต้โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ประจำปี 2565 ณ ตลาดต้นตาล ขอนแก่นในส่วนของ ประเภทเครื่องเสียง เก้าอี้นวม เก้าอี้หลุยส์ เจ้าหน้าที่รันคิว และตกแต่งสถานที่ หวังว่าทางเราจะได้มีโอกาสบริการท่านอีกในครั้งต่อๆไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us