พิธีเปิดศูนย์ไทเกอร์โดรน โดรนเพื่อการเกษตรและสำรวจ วันที่ 19 เมษายน 2565 @ศูนย์ไทเกอร์โดรน ตลาดจอมพล จ.ขอนแก่น

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจและให้โอกาสดีไซน์งามในการจัดงานพิธีเปิดศูนย์ไทเกอร์โดรน โดรนเพื่อการเกษตรและสำรวจ วันที่ 19 เมษายน 2565 @ศูนย์ไทเกอร์โดรน ตลาดจอมพล จ.ขอนแก่น โดยให้เราได้บริการออกแบบและตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง บูธ เก้าอี้ และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจและให้โอกาสเราได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น และหวังว่าจะได้บริการท่านในโอกาสถัดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us