งานพิธีเปิด ISAN CREATIVE FESTIVAL @TCDC มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจและให้โอกาสดีไซน์งามในการจัดงานพิธีเปิด ISAN CREATIVE FESTIVAL @TCDC มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้เราได้บริการออกแบบและตกแต่งสถานที่ ป้ายบอกทาง ตกแต่งเวที โพเดียม เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา พัดลมไอเย็น และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจและให้โอกาสเราได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น และหวังว่าจะได้บริการท่านในโอกาสถัดไป ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us