มหกรรมแสดงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นอย่างสูง ที่ไว้ใจให้เราได้บริการจัดงาน มหกรรมแสดงผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านช่องทางทั้ง Online และ Onsite ซึ่งเราได้ให้บริการท่านในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์จัดงานต่างๆ ทั้งบูธ โต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ระบบถ่ายทอดสดและด้านอื่นๆ อีกมากมาย บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้บริการท่านและหวังว่าจะได้บริการท่านอีกในงานครั้งถัดไป บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us