งานลานวิมานพญาแถน วันที่ 23-29 กันยายน 2564 ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขายโสธร

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณสำนักงานชุมชนจังหวัดยโสธร ที่ให้เราได้บริการท่านในการจัดงาน “ลานวิมารพญาแถน” กิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการและสินค้า OTOP จังหวัดยโสธร ตั้งแต่ติดตั้ง พิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน รวมไปถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธในงานครั้งนี้ พวกเราหวังว่า จะได้บริการท่านอีกในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ/ครับ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us