พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้เราได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งความรู้และจุดท่องเที่ยวที่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น ทางบริษัทของมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสบริการท่านอีกในครั้งต่อไป ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us