วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้เราได้ดำเนินการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยปรับการจัดงานให้เข้ากับยุค New Normal จัดการสัมมนาแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และเข้าชมศูนย์ควมเป็นเลิศผ้าทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ได้ทุกมุมด้วยระบบ Online ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่สำหรับบริษัทของเราอย่างยิ่ง บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us