งาน TEST DRIVE HAVAL @ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่มั่นใจและไว้ใจให้เราบริการท่านด้วยอุปกรณ์จัดงานต่างๆ และ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในงาน TEST DRIVE HAVAL ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ทางเราหวังว่า จะได้บริการท่านอีกในครั้งต่อไป บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด

“สื่อสารความหลากหลายสไตล์คุณ”

Message us