โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ณ ที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 มิถุนายน 2564

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณที่ให้เราได้จัดงาน โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ณ ที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตฯ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น เราหวังว่าจะได้มีโอกาสบริการและร่วมงานกับทุกท่านอีกในครั้งถัดไป ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

บริษัทดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us