ติดตั้ง Green Screen ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างสูงที่ไว้ใจให้เราได้บริการติดตั้งฉากหลัง Green Screen ให้กับหน่วยงานของท่าน บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด หวังว่า จะได้มีโอกาสบริการองค์กรของท่านอีกในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us