อบรมเชิงวิชาการ “เตรียมความพร้อมเป็นแพทย์เวทชศาสตร์ครอบครัว” ประจำปี 2564

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณคณะแพทย์ศาสตร์ที่ไว้ใจให้เราติดตั้งฉากหลัง โต๊ะ เก้าอี้และโพเดียมสำหรับการ อบรมเชิงวิชาการ เตรียมความพร้อมเป็นแพทย์เวทชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2564 ทางเราหวังว่าจะได้มีโอกาสให้บริการองค์กรของท่านอีกในโอกาสถัดไป บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด

“สื่อสารความหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us