การประกวดแคนวง “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน” โดย สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูง ที่ให้เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานอันแสนน่าภาคภูมิใจนี้ โดยการประกวดแคนวง “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน สืบสานดนตรีแคน” จัดขึ้นวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานฟ (มมร.อส.) จังหวัดขอนแก่น เราหวังว่าจะได้รับความหวังวางใจและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานของสำนักงานของท่านในครั้งต่อไป บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ/ครับ

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารความหลากหลายสไตล์คุณ”

Message us