พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้ใจให้บริษัทของเราได้ร่วมจัดงานอันทรงเกียรตินี้ โดยผลิตป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ผลิตฉากถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าห้องประชุมฯ และประดับดอกไม้เวที โพเดียม และตามจุดต่างๆ ของงาน ทางบริษัทหวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานอันทรงเกียรตินี้ในครั้งต่อไป ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

Message us