Khorat Geopark Festival มหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7 ณ สถาบันไม้กลายเป็นหินฯ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ สถาบันไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ทางบริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณกรมทรัพยากรธรณี เขต 2 และสถาบันไม้กลายเป็นหินฯ เป็นอย่างสูงที่มั่นใจให้เราได้บริการประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทหวังว่า จะมีโอกาสได้ทำหน้าที่นี้อีกครั้งในโอกาสต่อไปค่ะ

Message us