Life Support in COVID era งานประชุมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้เราได้อำนวยความสะดวกให้กับงาน “Life Support in COVID era” งานประชุมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งระบบ OB ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่านอีกครั้ง บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารหลากหลากหลายในสไตล์คุณ”

Message us